1. Ministr Výborný potraviny nezlevní. V Česku je malá konkurence a stát nemá nástroje, jak zkrotit marže, říkají experti | Byznys  Lidovky.cz
  2. Výborný: Chci, aby se řetězce v Česku chovaly jako v Německu  Novinky.cz
  3. Zobrazit vše o tomto tématu v aplikaci Zprávy Google
Aèkoliv souèasný ministr zemìdìlství Marek Výborný vyjednává stejnì jako jeho pøedchùdce Zdenìk Nekula (oba KDU-ÈSL) s øetìzci a potravináøi o cenách, žádný hmatatelný výsledek to podle odborníkù nepøinese.

Ministr Výborný potraviny nezlevní. V Èesku je malá konkurence a stát nemá nástroje, jak zkrotit marže, øíkají experti | Byznys | Lidovky.cz

Ceny potravin trápí lidi v Česku už dlouhé měsíce, navíc jsou často vyšší než v okolních zemích. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) už ale potraviny začaly zlevňovat a slibuje, že tento trend bude pokračovat. Usilovat chce i o lepší přístup řetězců k zákazníkům.Ceny potravin trápí lidi v Česku už dlouhé měsíce, navíc jsou často vyšší než v okolních zemích. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) už ale potraviny začaly zlevňovat a slibuje, že tento trend bude pokračovat. Usilovat chce i o lepší přístup řetězců k zákazníkům.

Výborný: Chci, aby se řetězce v Česku chovaly jako v Německu - Novinky

Ministr zemìdìlství Marek Výborný po schùzce se zástupci obchodních øetìzcù prohlásil, že nelze mít v distribuèní cestì zprostøedkovatele, kteøí odkupují od zemìdìlcù plodiny a teprve poté je pøedprodají do obchodù. Výborný také prohlásil, že obchodní øetìzce s ním nechtìjí jednat o marži.

Øetìzce slíbily, že ceny sníží, o marži se mnou mluvit nechtìjí, øekl Výborný - iDNES.cz

KDU-ČSL - Marek Výborný (KDU-ČSL): Zástupci obchodních řetězců slíbili, že snížené DPH promítnou do cen potrav

Amazon Price Tracker - Chrome Extension