1. Pavel cestoval do USA s dcerou Milady Horákové. „Pan prezident ji chtěl poznat osobně“  Echo24.cz
  2. Pavel do USA odcestoval i s dcerou Milady Horákové. Chtěl jsem ji poznat, řekl  iDNES.cz
  3. Zobrazit vše o tomto tématu v aplikaci Zprávy Google
Na palubě letadla, kterým v neděli do Spojených států odcestovala delegace vedená českým prezidentem Petrem Pavlem, byla i Jana Kánská, dcera Milady Horákové - političky, kterou komunistický režim v roce 1950 v tehdejším Československu popravil. Pro prezidenta to byla příležitost se s českou rodačkou, která trvale žije v USA, setkat a v klidu pohovořit, řekl novinářům Pavlův poradce Petr Kolář.

Pavel cestoval do USA s dcerou Milady Horákové. „Pan prezident ji chtěl poznat osobně“ - Echo24.cz

Na palubì letadla, kterým v nedìli do Spojených státù odcestovala delegace vedená èeským prezidentem Petrem Pavlem, byla i Jana Kánská, dcera Milady Horákové – politièky, kterou komunistický režim v roce 1950 v tehdejším Èeskoslovensku popravil. Pro prezidenta to byla pøíležitost se s èeskou rodaèkou, která trvale žije v USA, setkat a v klidu pohovoøit, øekl novináøùm Pavlùv poradce Petr Koláø.

Pavel do USA odcestoval i s dcerou Milady Horákové. Chtìl jsem ji poznat, øekl - iDNES.cz

New York - Na palubě letadla, kterým v neděli do Spojených států odcestovala delegace vedená českým prezidentem Petrem Pavlem, byla i Jana Kánská, dcera Milady Horákové - političky, kterou komunistický režim v roce 1950 v tehdejším Československu popravil. Pro prezidenta to byla příležitost se s českou rodačkou, která trvale žije v USA, setkat a v klidu pohovořit, řekl novinářům Pavlův poradce Petr Kolář.

V letadle s prezidentem Pavlem do USA cestovala i dcera Milady Horákové

Amazon Price Tracker - Chrome Extension